ZAKŁADANIE OGRODÓW

 • trawniki z siewu i trawniki z rolki, zakładanie trawników
 • profesjonalne sadzenie drzew, krzewów i roślin, nasadzenia roślin
 • zakładanie zielonych ścian
 • mała architektura do ogrodu tj. pergole, trejaże oraz altany ogrodowe
 • stawy ogrodowe, wodospady, strumienie i kaskady wodne
 • ogrody skalne i ziemne, skalniaki i sztuczne skały do ogrodów
 • systemy oświetlenia ogrodowego, iluminacja
  i oświetlenie ogrodów
 • aranżacja wnętrz zielenią – zieleń we wnętrzach
  i dobór roślinności do biur