PROJEKTOWANIE OGRODÓW

PROJEKTOWANIE OGRODÓW I URZĄDZANIE TERENÓW ZIELENI:

w tym prace projektowe dla inwestorów prywatnych, firm oraz instytucji:

  • ogrody prywatne
  • aranżacje dachów zielonych, patia, ogrody zimowe
  • zagospodarowanie terenu przy firmach
  • parki
  • place zabaw, tereny przy szkołach

Szczegółowy dobór roślinności, projekty nawierzchni, projekty oświetlenia i nawodnienia, dobór elementów małej architektury, projekty elementów wodnych, projekty detali ogrodowych, inne projekty szczegółowe